Hoe #stopwillemengel

Het blijkt niet eenvoudig om Willem Engel te laten stoppen met zijn opruiende- en ontwrichtende gedrag. Inmiddels behoeft het geen uitleg dat deze leugenaar veel geld binnensleept aan donaties over de rug van de coronadoden, in een jaar tijd zo’n 400.000 euro. Engel wíl helemaal geen oplossing voor de corona-crisis, hij wil slechts onrust zaaien en op deze manier de aandacht op zichzelf vestigen. Dit leidt echter tot bedreigingen en gevaarlijke situaties. Zo zijn er rellen ontstaan na heldere oproepen van Engel tot demonstreren (ook na een verbod door de autoriteiten) en daarnaast heeft hij meermaals mensen opgeroepen om de avondklok te negeren, met alle gevolgen van dien. Het Openbaar Ministerie heeft zich hier met regelmaat streng over uitgelaten in de media, maar Willem Engel lijkt een “status-aparte” te hebben en is tot op de dag nog niet veroordeeld voor deze (aantoonbare) strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie is nu écht aan zet. 

Openbaar Ministerie

In zowel Nieuwsuur als bij Op1 heeft Gerrit van der Burg – topman en Voorzitter van het college van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie – zich buitengewoon helder uitgelaten over opruiing. Het betrof o.a. het oproepen tot het bijeenbrengen van grote groepen en oproepen tot het negeren van de avondklok in de corona-crisis, welke het OM typeert als strafbaar en waar men (volgens Van der Burg) hard tegen optreedt.

Dat heeft geleid tot het maken van onderstaand overzicht, waarin de heldere lijn van het Openbaar Ministerie en de uitspraken van Willem Engel en Viruswaarheid lijnrecht tegenover elkaar staan en maar tot één uitkomst kunnen leiden: het (snel) vervolgen van Willem Engel en anderen van Viruswaarheid. De vraag is nu: zal dit ook daadwerkelijk gebeuren?  Niet vervolgen zal Willem Engel de vrije hand geven en zal een blamage zijn voor het Openbaar Ministerie. Wél vervolgen zal leiden tot rust in het debat en is een helder signaal naar iedereen die Nederland op deze manier wil ondermijnen, ontwrichten en uit is op escalaties. Bekijk de video, die door de politie al is gekwalificeerd als “sluitend bewijs”.

"Niet te luchtig doen over opruiing. Zowel in vorm en dat wat het kan aanrichten is riskant en gevaarlijk in onze samenleving"
Gerrit van der Burg
Topman Openbaar Ministerie

Sharing is Caring

ING Nederland grijpt in

Willem Engel en de andere leden van de Stichting Viruswaarheid bekommeren zich niet om de gezondheid van de medemens. Het concept van deze stichting draait op het verspreiden van desinformatie, maar ook om het krijgen van donaties. De ING Bank (waar de rekening van Viruswaarheid loopt) heeft inmiddels ingegrepen. En helaas voor Willem Engel zijn banken in dit soort situaties geduldig…zij volgen namelijk wél de regels.

Er is al langer onduidelijkheid over de geldstromen van Willem Engel en zijn stichting Viruswaarheid. Zo heeft hij geruime tijd het rekeningnummer van zijn dansschool gebruikt  om donaties op te ontvangen. Navraag bij Viruswaarheid of Engel zelf leverde niets op. Het b(lijkt) een schimmig spel, gericht op zoveel mogelijk geld genereren, waarbij enige transparantie of verantwoording over de ontvangen donaties uitblijft.
bron: de Volkskrant
bron: De Dagelijkse Standaard

Tips? Suggesties?

Wij staan in contact met talloze media, maar ook met advocaten, politie en Justitie. Heb je een tip of suggestie? Deel het gerust met ons!

    Willem Engel moet écht stoppen