Waarom #stopwillemengel

In het debat rondom de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen is Willem Engel (dansleraar van beroep) een buitengewoon storende factor. Hij is niet alleen de oprichter en hoofdverantwoordelijke achter stichting Viruswaarheid, maar geniet opzichtig van zijn status als “bekende” leider van een organisatie die zich in allerlei opzichten tegen de geldende regels opstelt en daarbij mensen opzet tegen de autoriteiten, o.a. middels aantoonbare opruiing door Willem Engel zelf. Waar anderen voor dergelijke vergrijpen celstraf krijgen, ontspringt Willem Engel de dans. En hij heeft zich niet éénmaal schuldig gemaakt aan opruiing: de gepleegde strafbare feiten liggen voor het oprapen. Daarom verdient deze opruier vervolging door het Openbaar Ministerie, voor álle overtredingen, net als ieder ander. Het OM is aan zet…

Opruiing en geweld

Willem Engel is tijdens demonstraties vaak aan de zijlijn te vinden, of schittert door afwezigheid. In het opruien van zijn makke volgers is hij echter wel heel goed. Zo werden demonstranten voorbereid op een gewelddadig treffen met de politie. “Wees bereid om klappen te krijgen, alle troepen verzamelen”, zo luidde het bericht dat Willem Engel deelde in een app-groep van Viruswaarheid-aanhangers (bron: Het Parool, 29 sept 2020). Engel zei later dat het bericht er “doorheen was geglipt”. Het is wel duidelijk: Engel creëert een klimaat waarin onrust, destabilisatie, geweld en opstand de boventoon voeren. Het Openbaar Ministerie ziet het met lede ogen aan en grijpt niet in. Nog niet.

Doodsbedreigingen

Op social media hebben Viruswaarheid en Willem Engel tienduizenden volgers. Engel roept voortdurend op middels
“doe-opdrachten”, hetgeen heeft geleid tot (verboden) demonstraties die escaleerden, het negeren van de geldende regels en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van personeel van verzorgingstehuizen. Ook kabinetsleden, OMT-leden en andere deskundigen worden stelselmatig met de grond gelijk gemaakt in meerdere Zoom-meetings per week, waarbij Willem Engel zijn achterban als een sekteleider toespreekt.

bron: Joop - BNN Vara
"Onbegrijpelijk dat jullie Willem Engel zoveel ruimte geven"
Marc van Ranst
Professor in de virologie, Universiteit Leuven

Sharing is Caring

bron: Brabants Dagblad

Intimidatie

Verder worden huisartsen geïntimideerd, net als het bestuur van basisscholen. Beide groepen ontvangen brieven waarin Viruswaarheid stelt dat het dragen van mondkapjes strafbaar is en dat de eventuele negatieve medische gevolgen van vaccinatie afgewend kunnen worden op degene die het vaccin toedient en dat dit kan leiden tot strafvervolging. De enige die écht vervolgd dient te worden is Willem Engel zelf. Hij maakt zich met regelmaat schuldig aan opruiing, met alle gevolgen van dien. In april 2021 besloot het Openbaar Ministerie Willem Engel voor het eerst te vervolgen voor o.a. opruiing in Den Haag. 

Doe-opdrachten

Er zijn door Willem Engel al talloze doe-opdrachten geuit naar zijn volgers. Naast diverse  Zoom-meetings per week probeert Engel zijn achterban ook op demonstraties te bespelen en ze een fictieve werkelijkheid voor te spiegelen. Zo spreekt Engel over een parallelle samenleving die aanstaande is en raaskalt hij over het opzetten van een tribunaal, waarin Kabinetsleden en OMT-leden vervolgd zullen worden.Deze sekteleider – zo kan Engel inmiddels wel getypeerd worden – dient te stoppen met zijn ontwrichtende praktijken, het verspreiden van leugens en het constante ophitsen van anderen. Daarom: #stopwillemengel

Hoe is Willem Engel te stoppen?